بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 367,005,700,718 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,351,432 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,351,432 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,352,061 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 271,568

صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/04/11

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها