بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/30
کل خالص ارزش دارائی ها 556,519,276,902 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,786,423 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,786,423 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,787,014 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 311,527

صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/04/11

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها